Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FSC FSC SGS Purchasing of FSC certified paper, paperboard and printed paper, manufacturing and sales of FSC certified paper products. Purchasing of FSC certified paper, FSC recycled paperboard, outsourced production of sales of FSC recycled notebooks. Purchasing and sales of FSC certified paper products. 2018-06-19 ~ 2022-04-24 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 BCC PRODUCTION OF CRAFT BOX 2019-02-28 ~ 2022-02-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này